Neues_Logo_Jassy.png
Aktuell
Die Stiftung mana in mana hat in den letzten fünf Jahren ihre Ziele zum grossen Teil erreichen können. Aus diesem Grund wird sie sich per Ende 2019 aus ihrem Engagement in Corbasca zurückziehen.
Mehr dazu.

Principii

Obiective, principii de bază și coduri de conduită

Lupta împotriva sărăciei dezumanizante este dintre toate lucrurile cel mai mare efort al Fundaţiei Mână în mână. Sărăcia sub un nivel umanitar decent trebuie contracarată cu vehemență.

Toate acţiunile trebuie să fie în favoarea comunităților, indiferent de vârstă, sex, religie, naționalitate sau orice alt tip de factori discriminatorii. Interesul comunității trebuie întotdeauna să atârne în balanţă mai mult decât interesele individuale.

Obiectivul nostru constă în oferirea de sprijin atât locuitorilor cât și
autorităților/comunităților din județul Bacău, mai ales în comuna Corbasca, pentru a îmbunătăți structurile și procedurile lor actuale prin aducerea acestora la standarde contemporane exemplare, astfel contribuind la creșterea bunăstării generale și al nivelului de trai pentru locuitorii lor.

Obiectivele noastre durabile vor fi atinse în principal prin
- condiții de viață sănătoase pentru toți prin intermediul serviciilor moderne para-medicale și de îngrijire la domiciliu,
 - sprijin educațional și de promovare a tinerilor,
 - crearea de locuri de muncă la nivel local pentru a permite bunăstarea familiilor, prin generarea de venituri,
 - creșterea calității vieții prin îmbrăcăminte și locuință decentă, alimentaţie sănătoasă, și posibilități semnificative de recreere în timpul liber, precum și 
 - ofertă de ajutor și adăpost pentru vârstnici și persoane cu handicap.

Sarcinile care urmează să fie efectuate de Fundaţia Mână în mână trebuie să fie în favoarea majorității covârșitoare a populației locale, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici locuitori, toate în conformitate cu obiectivele noastre care variază de la îngrijire nou-născuţi, școlarizare și formare profesională pentru tineri, siguranța locului de muncă pentru persoanele de vârstă mijlocie, asistență medicală și activități de petrecere a timpului liber pentru toți, până la bunăstarea socială pentru vârstnici şi persoane cu handicap.

Fundaţia Mână în mână nu va precupeţi niciun efort în a oferi încredere celor care sunt în nevoie și speranţă la un viitor mai bun. Sprijinul nostru umanitar este oferit beneficiarilor pe baza de ajutor pragmatic și durabil, în acord cu principiul "ajută-i pe oameni să se ajute singuri".

Toate obiectivele și sarcinile trebuie să fie dorite și să se adreseze nevoilor populației locale, să fie planificate și executate în cooperare cu aceasta, să fie la cele mai înalte standarde etice și morale,  respectând condițiile, obiceiurile și tradițiile locale.
Scopul ajutorului oferit de Fundaţia Mână în mână beneficiarilor trebuie să fie de a ajuta oamenii și aparţinătorii lor să se descurce singuri pe viitor, fără a fi nevoiţi să se mai bazeze pe ajutor din exterior după ce au ieşit din perioada de supervizare a fundaţiei. Pe termen lung, acest lucru îi va ajuta să-și exprime voința proprie și să-şi pună în aplicare planurile cu încredere în forţele proprii, voință și inițiativă proprie.

Toate părțile și beneficiarii implicaţi, fie persoane fizice sau mandatari, urmează să fie integraţi în acţiunile noastre de la bun început. Ei ar trebui să contribuie în mod activ prin angajament și să împărtășească cu noi o parte din provocările din perioada implementarii noilor viziuni specifice, prin participarea și cooperarea voluntară în limita posibilităților lor financiare și / sau personale, fără a primi nici un fel de beneficii personale. Nicio acţiune nu va fi implementată doar pentru a favoriza interese personale, politice, religioase sau orice alt fel de nevoi locale sau individuale.

Doar printr-o participare activă în perioada implementării proiectelor propuse, beneficiarii vor putea estima valoarea lor reală, vor fi motivaţi să le menţină independnte atât din punct de vedere procedural cât şi structural, oferindu-le astfel sustenabilitate, ancorarea lor în comunitate și asigurarea unei relații bună și fructuoase între toate părțile interesate locale în ceea ce privește proiectele predate acestora de către Fundaţia Mână în mână. Preluarea responsabilităților orientate spre individ şi comunitate prin iniţiative proprii ar trebui să permită ca toate acţiunile să devină de lungă durată și de auto-susținere.

Situaţia grea în România, în special în zone rurale îndepărtate, este incredibil de accentuată și majoritatea locuitorilor sunt forţaţi să trăiască în condiții nedemne.
În limita resurselor personale și financiare, Fundaţia Mână în mână preconizează să sprijine pe cei mai săraci dintre săraci, oferindu-le şansa de a-şi îmbunătăți condițiile de viață de zi cu zi.

Acestea sunt toate valorile ne-negociabile care trebuiesc respectate tot timpul.